Jakie są korzyści posiadania polisy na życie? Sprawdzamy


Koszt polisy na życie może oscylować w granicach nawet kilkuset złotych miesięcznie. Jest to jednak wydatek, który warto ponieść – szczególnie, że korzyści z posiadania takiego ubezpieczenia wcale nie ograniczają się do ochrony finansowej na wypadek śmierci. Dlaczego zatem warto podpisać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym?

Polisa na życie to ubezpieczenie, które jest dostępne w ofercie niemal każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Chociaż wysokość miesięcznej składki nie należy do najniższych, w ogólnym rozrachunku takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne.

Ubezpieczenie jako zabezpieczenie finansowe w razie śmierci czy niezdolności do pracy
Polisa na życie stanowi dobre finansowe zabezpieczenie w razie śmierci czy trwałej niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej – szczególnie ważne, jeżeli jest ona głównym żywicielem rodziny. Wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie pozwala domownikom utrzymać standard życia na niezmienionym poziomie i zapobiega przejściowym kłopotom finansowym, np. związanym ze spłatą zobowiązań kredytowych.

Polisa jako forma spadku bez podatku
Ubezpieczenie na życie jest polisą, która nie podlega opodatkowaniu. Dlatego świetnie sprawdza się w roli spadku, od którego urząd skarbowy nie pobiera żadnych podatków. W momencie podpisywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym wskazać osoby uposażone, aby – w razie śmierci ubezpieczonego – przekazać im zgromadzone środki.

Polisa nie stanowi masy spadkowej
Polisa na życie jest ubezpieczeniem, które nie wchodzi w skład tzw. masy spadkowej w razie śmierci. Oznacza to, że osoba uposażona otrzyma pieniądze z polisy niezależnie od toczącego się spadkowego postępowania sądowego.
Warto przy tym podkreślić, że środki pochodzące z polisy nie podlegają podziałom majątkowym podczas rozwodu.

Ubezpieczenie na życie nie podlega zajęciom komorniczym
Trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący niezdolność do pracy może przyczynić się do utraty płynności finansowej i poważnych kłopotów ze spłatą zobowiązań, co skutkuje często zajęciami komorniczymi. Każde dodatkowe źródło dochodu będzie wiązało się z kolejnymi zajęciami – aż do momentu spłaty wszystkich długów.

Polisa na życie, choć nie zapobiegnie poważnym problemom finansowym, pomoże odzyskać finansową równowagę – ubezpieczony uzyska w jej ramach odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy. Pieniądze wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie mogą być zajęte przez komornika. Oznacza to, że, w przypadku odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia, ubezpieczony będzie mógł spłacić zobowiązania i uwolnić się od długów.

Jak wybrać korzystną ofertę ubezpieczenia na życie?

Jeśli chcesz wykupić polisę na życie, weź pod uwagę m.in. takie kwestie jak:
→ zakres ochrony – zdarzenia objęte odpowiedzialnością towarzystwa ubezpieczeniowego,
suma ubezpieczenia – od niej będzie zależeć wysokość wypłacanego świadczenia,
wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej,
możliwość uzyskania wypłaty świadczenia w razie śmiertelnej choroby, nieszczęśliwego wypadku, itp.

Do wyboru ubezpieczenia na życie należy podejść rozsądnie i przeanalizować dokładnie jego warunki. Podjęcie nieprzemyślanej decyzji może sporo kosztować, ponieważ wysoka składka nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w odpowiednio wysokiej sumie ubezpieczenia.