Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników od Pearson - recenzja

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników
 
Egzamin maturalny z języka angielskiego to ważny etap w życiu każdego ucznia. Jest to nie tylko sprawdzian ich umiejętności językowych, ale także kluczowy moment w ich edukacyjnej ścieżce. Właściwe przygotowanie do tego egzaminu wymaga odpowiednich materiałów oraz skutecznych metod nauki. Jednym z najcenniejszych narzędzi w tym procesie jest repetytorium.

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników od Pearson zawiera zarówno materiał podstawowy, jak i rozszerzony, wraz z dostępem do książki cyfrowej. Książka została stworzona z myślą o uczniach przygotowujących się do egzaminów maturalnych. Bogactwo zadań pozwala na solidne utrwalenie wiedzy oraz zapoznanie się z różnorodnymi zagadnieniami i typami zadań, które pojawiają się na egzaminie dojrzałości. Z repetytorium mogą korzystać uczniowie przygotowujący się do matury na poziomie podstawowym.  


Materiał został również dostosowany do potrzeb egzaminu rozszerzonego. Treść koncentruje się na treściach przewidzianych w programie nauczania, prezentując rozdziały zawierające niezbędne struktury gramatyczne wraz z gotowymi zestawami zadań. W publikacji znajdują się wzorcowe odpowiedzi uznawane przez egzaminatorów, a także wskazówki dotyczące skutecznego rozwiązywania zadań. Dodatkowo materiał ten jest oparty na praktycznych przykładach, co ułatwia zrozumienie i opanowanie omawianego materiału.

Książka została podzielona na 14 rozdziałów. Dotyczą one takich tematów jak: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo. Każdy rozdział szczegółowo omawia poszczególne zagadnienia. 

Pierwszy rozdział — Człowiek — Omawia słownictwo dotyczące danych osobowych, okresów życia, wyglądu zewnętrznego, rzeczy osobistych, cech charakteru, uczuć i emocji, mowy ciała, umiejętności i zaangażowania, osobistego systemu wartości oraz autorytetów. W każdym dziale uczeń ćwiczy umiejętności w zakresie słownictwa, czytania, środków językowych, słuchania, mówienia oraz pisania. Jest również gramatyka m.in. konstrukcje czasowe, przedimki, rzeczowniki policzalne, niepoliczalne, liczebniki.


 

Repetytorium dostępne jest dodatkowo w wersji cyfrowej. E-book jest zaprojektowany tak, aby być wsparciem dla uczniów podczas nauki, oferując szeroki zakres dodatkowych zasobów. Oprócz tekstu zawiera wiele nagranych materiałów do odsłuchu, krótkie filmy oraz różnorodne ćwiczenia, w tym te powtarzające, które pomagają utrwalić omawiany materiał. Dzięki temu uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności językowych w sposób interaktywny i efektywny.

Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników oferuje różnorodne ćwiczenia i zadania, które pozwalają uczniom rozwijać swoje umiejętności językowe. Dzięki praktyce z różnymi typami zadań takimi jak czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie i mówienie, uczniowie są lepiej przygotowani do egzaminu, niezależnie od jego formy.

 

 

 

#materiałsponsorowany