Jak założyć sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie?

Ostateczna decyzja zapadła – nadszedł najwyższy czas, aby złożyć pozew o rozwód. Powstaje tylko pytanie, jak to zrobić? Sprawdź, jak założyć sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie sąd musi podjąć decyzję, która z osób jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Sąd winą może obciążyć zarówno żonę, jak i męża, a także oboje małżonków. Chodzi tutaj o ustalenie, jakie dokładnie działanie lub zachowanie sprawiło, że pożycie małżeńskie uległo rozpadowi. Oczywiście działanie to musi być umyślne. Nie można obciążyć winą za rozpad małżeństwa osoby, która – na skutek poważnej choroby – przyczyniła się do rozpadu związku.

Rozwód z orzeczeniem o winie niesie ze sobą wiele poważnych konsekwencji prawnych, dlatego należy dobrze zastanowić się, czy takie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne. Wśród konsekwencji wymienić można między innymi brak możliwości żądania przez winnego małżonka alimentów od małżonka niewinnego czy możliwość ubiegania się o alimenty, na które nie byłoby szans w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

W sytuacji, gdy dojdzie do zdrady, przemocy fizycznej lub innych obciążających psychicznie, traumatycznych zdarzeń, orzeczenie przez sąd winy drugiego małżonka może ułatwić małżonkowi niewinnemu powrót do dobrej kondycji psychicznej.

Oczywiście istotną kwestią jest również to, że niewinny małżonek może uzyskać alimenty których by nie otrzymał, gdyby do orzeczenia o winie nie doszło. Zgodnie z prawem małżonek, który został uznany za winnego, może być zobowiązany do płacenia alimentów małżonkowi niewinnemu – nawet wtedy, gdy ten nie cierpi niedostatku.

Jak założyć sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie?

Pierwszym krokiem w kierunku rozwodu jest złożenie pozwu. Należy złożyć go w sądzie okręgowym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. W przypadku sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie należy pamiętać o przedstawieniu dowodów. Mogą to być na przykład notatki z interwencji policji, zaświadczenia lekarskie, zdjęcia lub nagrania wskazujące na zdradę, rachunki, wiadomości, a także zeznania świadków. Następnie pozostaje już tylko oczekiwanie na termin pierwszej rozprawy.

Założenie sprawy rozwodowej – samodzielnie czy z pomocą prawnika?

To jedno z najważniejszych pytań, jakie zadają sobie osoby, które zastanawiają się nad tym, jak założyć sprawę rozwodową z orzeczeniem o winie. Niewiele osób decydujących się na rozwód ma w tym temacie jakiekolwiek doświadczenie. Właśnie dlatego rozeznanie na temat niezbędnych formalności przy składaniu pozwu o rozwód często bywa znikome. Jeśli należysz do osób, które nigdy nie składały pozwu w sądzie i nie wiesz, jak rozpocząć całą procedurę, lepszym wyborem będzie skorzystanie z pomocy pełnomocnika.

Pamiętaj, że rozwody z orzeczeniem o winie mogą trwać długo. Często składają się z co najmniej kilku rozpraw, podczas których przesłuchiwani są świadkowie, a na światło dziennie wyciągane jest wiele bardzo osobistych tematów. Wsparcie pełnomocnika w takiej sytuacji może okazać się nieocenione.