Jak dopasować szkolenia BHP do stanowiska pracy?

Choć niekiedy wydaje się, że szkolenia BHP nie stanowią najbardziej porywającego tematu, nie da się ukryć, że odgrywają istotną rolę. W dużej mierze to właśnie od przestrzegania zasad przedstawionych w czasie tych szkoleń zależy bezpieczeństwo osób przebywających w zakładzie pracy. Jeśli pracownik nie będzie miał świadomości zagrożeń, tym bardziej nie będzie wiedział, jak im zapobiec i jak zachować się w krytycznym momencie. Ważne, aby szkolenie BHP było dostosowane do faktycznych potrzeb pracowników. Jak to zrobić?

1. Kiedy powinny odbywać się szkolenia BHP?

2. Rodzaje szkoleń BHP

3. Jak dopasować tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy do realiów?

W dużych, zatrudniających powyżej 100 osób zakładach pracodawca ma obowiązek powołania służby BHP. Wcześniej nie ma takiej konieczności, ale warto zadbać, aby wszystkie szkolenia BHP przeprowadzali specjaliści w swojej dziedzinie.

Kiedy powinny odbywać się szkolenia BHP?

Kwestie sposobu i czasu, w którym organizowane są szkolenia BHP, regulują przepisy prawa. Wynika z nich, że szkolenia instruktażowe w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz na 3 lata lub raz na 1 rok, jeśli na stanowisku możliwe są duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe. Raz na 5 lat natomiast powinno odbywać się szkolenie dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP, a także pracowników inżynieryjno-technicznych i technologów. Odrębną kategorię stanowią pracownicy administracyjno-biurowi, którzy powinni odbywać szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy raz na 6 lat.

Taki podział wynika z faktu, że instruktaż stanowiskowy jest dopasowany do wymogów na danym stanowisku i poprzedzony między innymi wykonaniem oceny ryzyka zawodowego i potrzeb na danym stanowisku pracy.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia z zakresu BHP możemy podzielić na dwie główne kategorie: szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.

Szkolenie wstępne BHP i instruktaż stanowiskowy stanowią obowiązkowy punkt przy zatrudnianiu nowego pracownika. Jest ono ważne do 12 miesięcy, natomiast przed upływem roku powinno odbyć się pierwsze szkolenie okresowe. Jego celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu BHP. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców prowadzone jest w formie kursu i powinno kończyć się sprawdzianem z wiedzy.

Jak dopasować tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy do realiów?

Zarówno szkolenie wstępne, jak i późniejsze okresowe szkolenia powinny być dopasowane do realiów danego stanowiska. Oznacza to, że inny zakres obejmuje szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, inaczej zaś dla pracowników biurowych. Część tematów, na przykład związanych z pierwszą pomocą, pojawia się zawsze, bez względu na profil działalności firmy, natomiast resztę dostosowuje się do stanowiska.

 

 

 

 

#materiałsponsorowany