Język angielski dla dzieci w przedszkolu – od czego zacząć?


Kontakt z językiem obcym od najmłodszych lat daje dziecku szansę nabycia pozytywnych doświadczeń. Stwarza również możliwość rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Co należy zrobić, aby wprowadzanie malucha w świat języka angielskiego było przyjemne i przyniosło zamierzone efekty?

Przede wszystkim warto: 
- nie poprzestawać na edukacji w samej placówce ważne jest zachęcanie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi w domu;
- poświęcić dużo czasu na kontakt malucha z językiem (np. udostępniając materiały wykorzystywane podczas zajęć gry, piosenki, bajki w trakcie zabawy);
- uczyć zarówno wymowy, jak i pisowni;
- wziąć pod uwagę nie tylko rozumienie słów, ale także komunikowanie się w obcym języku (pisanie, mówienie, śpiewanie);
- starać się, by materiały były zróżnicowane i dostosowane do wieku czy osobowości (indywidualne podejście do każdego dziecka).

Rola nauczyciela w procesie nauczania

Ważną kwestią w przyswajaniu języka angielskiego przez dzieci jest podejście nauczyciela i jego przygotowanie merytoryczne. To od niego w głównej mierze zależy, czy podopieczni będą zainteresowani zajęciami i czy odczują potrzebę komunikacji w obcym dla nich języku.

Dobrze jeśli nauczyciel używa angielskich zwrotów nie tylko podczas wprowadzania czy ćwiczenia materiału, ale także w czasie swobodnych rozmów z przedszkolakami. Język jakim się posługuje, powinien przypominać ten, którego używają rodzice. Wypowiedzi muszą być więc krótkie i zrozumiałe, dostosowane do umiejętności dziecka. Ważne, by formułować stwierdzenia i pytania odnoszące się do konkretnych rzeczy czy wykonywanych czynności, powtarzać najważniejsze wyrażenia i podkreślać je. Istotne w procesie nauczania są pochwały. Należy nagradzać nawet najmniejsze próby komunikacji w obcym języku, co dodatkowo zachęci przedszkolaka do nauki nowych słówek.

Bardzo dobrym pomysłem jest pokazanie kilkulatkom, jak wygląda kultura i życie codzienne dzieci mieszkających w krajach, w których językiem ojczystym jest angielski. Można np. przygotować ciekawą prezentację lub zorganizować wideokonferencję ze szkołą z Wielkiej Brytanii. Takie zajęcia są bardziej efektywne, ponieważ wzbudzają ciekawość i chęć porozumienia z rówieśnikami z zagranicy.

Język angielski dla dzieci – sposoby na naukę:

- zabawy ruchowe z poleceniami wydawanymi po angielsku (np. give me your hand – podaj mi rękę, jump twice – podskocz dwa razy, clap your hands – klaszcz w dłonie):
- zajęcia teatralne, konstrukcyjne, plastyczne;
- tworzenie fikcyjnego świata, w którym bohaterowie posługują się tylko językiem angielskim;
- zabawa z użyciem kart z obrazkami i angielskimi słówkami (np. memory)
- wykorzystanie do nauki wierszyków i piosenek;
- opowiadanie lub czytanie historyjek, wspierane gestami lub ilustracjami.
 

Kreatywne pomysły na zajęcia z języka obcego

Dominującą formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa. To także dobry sposób na zmotywowanie i zachęcenie do nauki języka angielskiego. Jeśli kreatywność nie jest naszą mocną stroną, warto skorzystać z materiałów i gotowych scenariuszy zajęć, zamieszczonych w internecie(np. na platformie Twinkl). Wybór jest naprawdę duży, a niektóre strony oferują nam także możliwość pobrania dekoracji do sal (np. kalendarze, plansze z nazwami dni tygodnia, miesiąca, pór roku, świąt itd.) czy stworzenia własnych materiałów z pomocą kreatora.

Przykłady najciekawszych zabaw, które pomogą opanować język:

- Colours – nauczyciel na zajęcia przynosi kilka miękkich, różnobarwnych piłeczek, które po kolei rzuca do każdego malucha. Przedszkolak musi złapać piłkę i po angielsku nazwać jej kolor. Zabawę można połączyć z pokazywaniem kolorów na sali lub na sobie.
- Body English – na karteczkach piszemy angielskie czasowniki. Po kolei wybieramy karteczkę z nazwą, np. słówko ‘to drink’ i staramy się naśladować ruch podnoszenia szklanki do ust. Druga osoba powinna zgadnąć, o jakiej czynności mowa.
- Spider & flies – dobrze znana zabawa, w której jedna osoba (np. nauczyciel) zostaje pająkiem, a pozostałe muchami. Na hasło „FLIES ARE FLYING” beztrosko latają po sali. Natomiast kiedy usłyszą „SPIDER IS COMMING” zastygają w bezruchu i nie mogą dać się sprowokować pająkowi. Jeśli któraś się poruszy, zostaje złapana w jego sieć.
- Find.../Bring me... – zabawa polega na rozłożeniu kolorowych kart z obrazkami w różnych miejscach w sali. Nauczyciel wydaje polecenie, np. Find a banana lub Bring me a Teddy. Wtedy wszystkie dzieci rozglądają się dookoła, szukają odpowiedniego obrazka, podbiegają do niego lub zabierają go ze sobą.
- Memory – zabawa rozwijająca pamięć i ucząca wielu nowych słów. Polega na rozłożeniu np. na dywanie kolorowych kart z obrazkami i odnajdywaniu przez dzieci par takich samych kart. Maluchy odkrywając kolejne, nazywają je po angielsku. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej par.
- Jumping Frog – na dywanie rozkładamy kartki z cyframi. Pierwszy uczestnik staje na danej cyfrze (np. 2) a druga osoba wydaje komendę po angielsku (np. „two plus four”). Zadaniem pierwszej osoby jest przeskoczenie na kartkę z numerem 6.


Język angielski dla dzieci – współpraca rodziców i nauczyciela

Pomysłów na zabawy z przedszkolakami jest mnóstwo i ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Warto popracować nad przekształcaniem na potrzeby zajęć, polskich znanych zabaw. Dzieci chętnie poznają ich zagraniczne wersje i zachęcają do wspólnej rozrywki rodziców. Ma to duże znaczenie w procesie rozwijania zdobytych w przedszkolu umiejętności, gdyż częstszy kontakt malucha z językiem sprawia, że jego zainteresowanie z każdym dniem rośnie. Zaczyna mówić po angielsku podczas zabawy, posiłków czy spacerów, co znajduje swoje odzwierciedlenie podczas nauki w szkole podstawowej i w późniejszych latach.