Jak wybrać ubezpieczenie NNW dla dziecka?


Jak co roku we wrześniu jak bumerang powraca kwestia ubezpieczenia NNW dziecka. Rodzicom w szkole proponowane jest ubezpieczenie grupowe. Niestety większość nie wnika w warunki ubezpieczenia, czasami też nawet nie zna ubezpieczyciela, który oferuje ochrony, aż do czasu gdy przyjdzie konieczność skorzystania z polisy podczas wypadku czy nieprzewidzianego zdarzenia. Płacą bo nauczyciel karze i myślą, że jest to obowiązkowe. Sprawdźmy, czy faktycznie ubezpieczenie NNW dziecka jest obowiązkowe? Jak wybrać dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka, aby potem nie żałować?

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty świadczenia, w przypadku powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, w zamian za składkę wpłaconą przez osobę ubezpieczającą. 

NNW ubezpieczeniem losowym, co oznacza, że ubezpieczający opłaca składkę, nie mając pewności, że dane zdarzenie nastąpi i jego bliscy skorzystają z polisy. Wypłata następuje tylko w określonych w umowie przypadkach i dlatego niektórzy traktują ubezpieczenie jako niepotrzebny wydatek.

NNW dla dziecka jest również ubezpieczeniem dobrowolnych. Żaden nauczyciel, szkoła czy przedszkole nie może zmusić rodzica do wykupienia ubezpieczenia. To on, we własnym zakresie, podejmują decyzję o tym, czy chce zapewnić dziecku dodatkową ochronę w postaci polisy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt placówki w swoim statucie mogą mieć zawarty wymóg wykupienia polisy. Czy to jednak oznacza, że rodzic nic nie ma do powiedzenia w tej kwestii. Oczywiście, że nie. Nikt nie może zmusić rodziców do zawarcia polisy z ubezpieczycielem, który współpracuje z placówką. Rodzicom przysługuje prawo przed zawarciem umowy wglądu w Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Należy je wcześniej przeczytać i jeśli nam coś nie odpowiada można zdecydować się na samodzielne wykupienie indywidualnej polisy dla dziecka.


Jakie zdarzenia obejmuję ubezpieczenie NNW?

NNW ubezpieczenie dziecka może obejmować różne zdarzenia losowe. Najczęściej będą to złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzenia, ramy wymagające szycia czy urazy. O zakresie decyduje ubezpieczyciel. Najczęściej zdarzenia grupuje w określone pakiety. To wiąże się z cenną, im pakiet zawiera więcej zdarzeń losowych tym jest droższy. Oferuję jednak szerszy zakres ochrony.

Czy warto wykupywać ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Nawet najbardziej kochający rodzic nie jest w stanie być zawsze obok dziecka, a i tak nie gwarantuje to, że nic mu się niestanie. Wielokrotnie miała tak, że była obok, a coś się stało. Pewnych zdarzeń nie da się przewidzieć zwłaszcza w szkole, gdzie jest tak duże skupisko dzieci. Przedszkolaki są bardzo aktywne i tak naprawdę trudno im usiedzieć w miejscu, czasami też wpadają na różne pomysły, które mogą mieć nieprzewidziane skutki. Wystarczy niewinna zabawa na szkolnym boisku czy placu zabaw, aby wrócić z otarciem, złamaną ręką czy nogą. Wykupienie więc polisy NNW dla dziecka jest więc oznaką zdrowego rozsądku i zwyczajnej troski. 


Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Zmian podejmiemy decyzję ubezpieczania trzeba pamiętać o kliku kwestiach:
- Zakresie ubezpieczania - Czy polisa działa w szkole czy też poza nią? Dobrze wybrać taką, która oferuję ochronę również w domu, drodze do szkoły czy podczas wycieczki szkolnej. Najlepiej wybrać takie, które działa 24 h na dobę. Czy polisa działa za granicą? Czy dziecko będzie ubezpieczone również, gdy wyczynowo uprawia jakiś sport? Np. gra w piłkę, jeździ konno czy gra w tenisa. Czy polisa obejmuję również pobyt w szpitalu w przypadku choroby niezwiązanej z wypadkiem? Czy wypłata realizowana jest od razu po zdarzeniu a nie po ocenie lekarza jak się już wyzdrowieje? Trzeba zwrócić uwagę również na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy jakie zdarzenia losowe nie będą objęte ubezpieczeniem.
- Sumie ubezpieczeniowej – Suma ubezpieczeniowa to maksymalna kwota do jakiej ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową w ramach danego zdarzenia. Ubezpieczyciel w OWU określa zdarzenie oraz limit pieniężny wypłaty. Przykładowo za złamanie małego palca u stopy ubezpieczyciel wypłaci 900 zł. Dobrze wybrać taką polisą, gdzie nie ma limitu wypłat, czyli niezależnie od tego, ile wypadków zdarzy się podczas okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za każdy z nich.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka wybierzmy więc z głową, na spokojnie porównując dostępne na rynku oferty, nie pod presją w szkole. Tym bardziej, że ubezpieczenie NNW możemy zawrzeć w każdej chwili, a nie tylko na początku roku szkolnego. Choć nie wątpliwie warto je zawrzeć, gdy dziecko zaczyna chodzić do szkoły, aby zminimalizować skutki przykrych zdarzeń i zyskać dodatkowe środki potrzebne na leczenie.