Uzależnienie od komputera - jak walczyć?


Zdobyczne nowych technologii nie tylko ułatwiają życie, czyniąc je prostszym, ale również stwarzają konkretne zagrożenia. Niewłaściwe korzystanie z urządzeń może doprowadzić do bardzo wielu problemów i uzależnień. Jednym z nich jest uzależnienie od komputera. Uzależnić się może każdy, zarówno dziecko, nastolatek, jak i osoba dorosła, co jeszcze bardziej wpływa na złożoność problemu.

Uzależnienie od komputera – jak rozpoznać?

Na początku objawy uzależnienia od komputera nie tak łatwo rozpoznać. Urządzenie możne być przecież wykorzystywane do nauki i pracy. Istnieją też takie zawody, których istotą jest praca przy komputerze. Ilość czasu spędzonego przy urządzeniu nie zawsze jest odpowiednim miernikiem, ale w przypadku dzieci to sygnał, że może dziać się coś niepokojącego. Rodzice zawsze powinni kontrolować czas, jaki dziecko spędza przed komputerem nie tylko ze względu na ryzyko uzależnienia, ale również z bardzo prozaicznego powodu — dziecko przesiadując tylko przed komputerem, przestaje się rozwijać w innych obszarach społecznych, staje się bardziej apatyczne, ma problemy z koncentracją, trudności z zapamiętywaniem prostych informacji.

Osoba uzależniona przestaje interesować się swoimi obowiązkami. Rezygnuje z innych pasji i zainteresowań. W skrajnych przypadkach zapomina o podstawowych potrzebach fizjologicznych tj. jedzenie i picie. Przestaje wychodzić na dwór, rozmawiać, spotykać się z kolegami, co rzutuje na jej relacje społeczne.

Bardzo uciążliwym objawem uzależnienia od komputera jest nerwowość, a czasem agresja. Pojawia się ona zazwyczaj w sytuacji, gdy uzależniony nie korzysta bądź nie może korzystać z urządzenia. Robi więc wszystko, aby jak najszybciej powrócić do swoim zajęć przed komputerem. Życie z osobą uzależnioną nie jest łatwe. Bardzo często taka osoba wypiera problem i nie chce słyszeć, o jakiejkolwiek pomocy.

Jak sobie radzić z uzależnieniem od komputera?

Zazwyczaj to osoby najbliższe dostrzegają pierwsze symptomy uzależnienia. Rodzice, widząc negatywne zachowanie syna i córki, starają się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Uzależnienie od komputera jest tak samo poważne, jak i inne rodzaje uzależnień, na pewno nie należy lekceważyć problemu. Całkowite odseparowanie od komputera nie jest właściwym rozwiązaniem. Komputer jest potrzebny do nauki czy ogólnego rozwoju zainteresowań. Konieczna jest kontrola jego użytkowania, ustalenie limitów, granic korzystania. Zarówno cała rodzina jak uzależniony musi pracować nad sobą, nad zmianą dotychczasowych nawyków.

Jeśli nie wiemy co robić, warto udać się do specjalisty, który podpowie, jak należy postępować. Uzależnienie od komputera może być tylko wierzchołkiem góry lodowej i kryć inne poważne problemy np. brak akceptacji ze strony rówieśników, trudności w szkole, niska samoocena itp. Osoba z pomocą terapeuty musi na nowo zmierzyć się z problemem i nauczyć się w sposób mądry i odpowiedzialny korzystania z komputera.

Ważna jest również rozmowa z innymi członkami rodziny, o danym problemie. Może być tak, że osoba uzależniona będzie uciekać do innych osób, aby tam korzystać z komputera. Wsparcie otoczenia jest więc w takiej sytuacji bardzo istotne.