Czy dziecko musi nosić maseczkę ochronną?


Obowiązek zakrywania nosa i ust wywołuje liczne kontrowersje. Powstaje też wiele pytań m.in. o konieczność noszenia maseczek ochronnych przez dzieci. Jak podają liczne badania, dzieci nie chorują bądź mogą chorować bezobjawowo. Czy zatem powinny zasłać usta, czy nos w miejscach publicznych? 
 

Kogo dotyczy nakaz zasłaniania nosa i ust? 

Od 10 października 2020 roku ponownie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Co to oznacza? Każdy, kto wychodzi z domu i porusza się w przestrzeni publicznej, musi zakryć usta oraz nos. Co do zasady to tego nakazu muszą stosować się wszyscy. Wprowadzono jednak kilka wyjątków. Wśród nich znajdują się m.in. osoby, które mają problemy z oddychaniem, duchowni sprawujący obrzędy religijne czy rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie. Nakaz nie dotyczy także dzieci do lat 5. Z noszenia maseczek ochronnych są zwolnieni uczniowie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, oraz osoby zatrudnione w przedszkolu czy szkole. Decyzja należy jednak do podmiotu kierującego. Dyrektor może postanowić, że w danej szkole będzie konieczne zakrywanie ust i nosa. 
 

Czy zakładać dziecku maseczkę? 

W wielu przypadkach decyzja o zakrywaniu ust i nosa przez dziecko do 5 lat leży w gestii rodziców. W czasie pandemii szczególnie powinniśmy dbać o higienę, zwłaszcza w okolicach nosa i ust. Dzieci z racji mniejszej samokontroli – częstego dotykania buzi czy brania różnych rzeczy do ust znajdują się w grupie wyższego zagrożenia zarażeniem. Maseczki ochronne dla dzieci odpowiednio noszone mogą pomóc w walce z wirusem. Należy pamiętać, że dzieci mogą chorować bezobjawowo, zarażając przy tym osoby starsze. Noszenie maseczek również przez dzieci pozwala na ograniczenie ryzyka zarażenia, ochronę siebie i innych domowników. Jeśli jednak mamy wątpliwości co do nakładania maseczki dziecku, bo wiemy, że ciężko będzie mu się oddychało, albo i tak ściągnie maseczkę, warto zastanowić się na większą izolacji i ograniczyć jego przebywanie w dużych skupiskach ludzi. 
 

Jak prawidłowo zasłaniać nos i usta? 

Zasłonić twarz można zarówno za pomocą maseczki ochronnej (jednorazowej czy maseczki materiałowej) bądź też przyłbicy, chusty, apaszki, a nawet szalika. Materiał maseczki powinien dobrze przylegać do twarzy, zasłaniając usta i nos. Powinniśmy jednocześnie zapewnić swobodę przepływu powietrza, w celu właściwego oddychania. Dzieci różnie jednak podchodzą do kwestii zakładania maseczek. Czasami trudno przekonać młodego człowieka do zasłaniania twarzy. Można więc zachęcać dzieci, kupując maseczki ochronne, wykonane z bawełny o kolorowych wzorach. Dobry przykład również działa bardzo motywująco.